Kiwi Cheese Slush

Kiwi Cheese Slush春风十里吹绿你猕猴桃-pdf

Fresh Kiwi, Jasmine Green Tea, Cane Sugar, Topped with Cheese Cap